PLC Consultancy

Elke werkgever of manager loopt er tegen aan: medewerkers die nét niet voldoen aan de verwachting, een negatieve invloed hebben op de teamprestaties of veelvuldig verzuimen.
Dit leidt tot spanningen, irritaties of zelfs uitval.

PLC Consultancy is gespecialiseerd in het optimaliseren van individuele talenten en teams.
Onze (wetenschappelijke) kennis op het gebied van menselijk gedrag, gezondheidszorg én arbeidsrecht maakt ons een stevige partner voor u als werkgever.

Met onze specifieke kennis en ervaring zetten wij in op een geïntegreerde aanpak van belemmeringen op de werkvloer, nog voor dat zij leiden tot grote problemen en hoge kosten.
Wij optimaliseren talent waardoor mensen boven zichzelf uitstijgen en in geval van verzuim begeleiden wij dit proces van herstel of uitstroom. Onze werkwijze is pro-actief, out-reachend (huisbezoeken) en assertief met oog voor werkgever én werknemer. Wij komen achter de voordeur en brengen alle knelpunten in kaart. Deze brede basis leidt tot een concreet en haalbaar verbeterplan. In een juridisch opgesteld en getoetst dossier leggen wij gemaakte afspraken vast en registreren we de voortgang. Dit voorkomt verwarring, vertraging en teleurstelling in geval van een eventueel ontslag. Indien gewenst ondersteunen wij binnen ons netwerk de transitie van werk naar werk.

Onze kennis van gezondheid, gedrag en arbeidsrecht is groot. Onze kennis van verslaving en verslavingsgedrag is nog groter! Uit recent onderzoek blijkt dat naar schatting 21% van mensen met een baan voldoet aan de criteria van verslaving. PLC Consultancy kent deze doelgroep en bijbehorende problematiek door en door. Wij signaleren, bespreken, begeleiden, behandelen en verwijzen door. Wij stellen, behalen en borgen doelen en monitoren vooruitgang.

PLC Consultancy ondersteunt bedrijven met het opstellen én handhaven van beleid rondom middelengebruik. Daarnaast trainen we mensen in het signaleren en bespreekbaar maken van problemen op de werkvloer.

De core business van Company Optimizer is het op orde brengen van uw (sales) organisatie.
Met onze specifieke kennis van gedrag, gezondheidszorg en arbeidsrecht versterkt PLC Consultancy de aanpak en doelstellingen van Company Optimizer waarbij resultaat voorop staat.

© 2021 Company Optimizer - Algemene Voorwaarden - Disclaimer